ZOHO

Rotterdam

Projectontwikkeling

Architecten

ECHO Urban Design
MTD Landschapsontwerp
MORE Architecture
Studio Nauta
Orange Architects
MoederscheimMoonen Architects
INBO

Partner

Stebru

Projectwebsite

De herontwikkeling het Zomerhofkwartier (ZOHO) werd in 2020 door de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder toegewezen aan Leyten en Stebru.

600 woningen in verschillende segmenten

10.000 m² voorzieningen

2024 planning startbouw (kavel 6)

Over het project

De herontwikkeling het Zomerhofkwartier (ZOHO) werd in 2020 door de gemeente Rotterdam en woningcorporatie Havensteder toegewezen aan Leyten en Stebru. ZOHO wordt ontwikkeld tot een levendige en inclusieve stadsbuurt waar creatieve ondernemers, duurzame initiatieven en horeca zorgen voor een unieke wijkidentiteit. In ZOHO komen zo’n 600 woningen in verschillende segmenten. Daarnaast is er ruimte voor creatieve ondernemers en kleinschalige maakbedrijven, een buurtwinkel, maatschappelijke voorzieningen, horeca en een mobiliteitshub voor auto’s en deelvervoer.

In de LAB-laag van het stedenbouwkundig plan, met bedrijfspanden in wederopbouwarchitectuur, komt wonen, werken, cultuur en horeca samen. De LAND-laag met woningen krijgt een relatie met de baksteenarchitectuur van de naastgelegen Agniesebuurt en grenst aan het collectieve daklandschap. De STAD-laag verwijst naar het hoogstedelijke Rotterdam, met verschillende woningtypes voor verschillende doelgroepen.

Duurzaamheid

Waar het kan, worden karakteristieke gebouwen in ZOHO getransformeerd. Bij sloop wordt gewerkt met een oogstkaart, waarbij zo veel mogelijk waardevolle materialen worden ontmanteld voor hergebruik of recycling. Karakteristieke gevelelementen worden zo in de nieuwbouw hergebruikt. De nieuwbouw bestaat uit zo veel mogelijk circulaire bouwmaterialen. Een hybride WKO-systeem (warmte koude opslag) levert duurzame warmte en koeling.

Het nieuw aangelegde daklandschap en de groene inrichting zorgen voor een natuur-inclusieve en klimaatadaptieve wijk. Het groene daklandschap draagt bij aan het tegengaan van hittestress en dient als regenbuffer om wateroverlast te voorkomen en regenwater vast te houden voor drogere periodes. De groen-blauwe natuurlijke structuur van de nabijgelegen Noordsingel (groen en water) wordt verbonden met het toekomstige Hofbogenpark.

Maatschappelijke impact

ZOHO blijft een gemengde en inclusieve buurt met ruimte voor de bestaande gemeenschap van creatieve ondernemers, maakbedrijven en horeca. Ook is er ruimte voor maatschappelijke voorzieningen als de Nico Adriaans Stichting, met een complex voor beschermd wonen voor jongeren.

Het rustige binnengebied van de wijk wordt deels autovrij en autoluw. Samen met het openbaar toegankelijke daklandschap krijgt ZOHO een structuur die is ingericht voor verblijven, lopen en fietsen. Het nieuwe Zomerhofplein wordt het hart van de buurt en de aangrenzende buurthuiskamer biedt ruimte aan maatschappelijke initiatieven. Het Cruyffcourt komt terug als overdekte, openbare sporthal.