Contact

Lloydstraat 210
3024 EA Rotterdam
Postbus 304
3000 AH Rotterdam

Leyten is gevestigd in Harbour Edge

De inrit naar de parkeergarage bevindt zich aan de zijkant van het gebouw. Voor parkeren kan je bellen met bovenstaand telefoonnummer.

Vertegenwoordigers van de media kunnen telefonisch contact opnemen met Hilda Balvers of mailen naar info@leyten.nl.