District U

Vlaardingen

Projectontwikkeling

Architecten

Studio for New Realities
Atelier Kempe Thill
Civic Architects
Studio Nauta

Partner

Van Adrighem

Projectwebsite

Als onderdeel van de ontwikkeling van de Rivierzone wordt de voormalig Unilever R&D campus in Vlaardingen ontwikkeld tot een gemengde stadswijk met ruimte voor wonen, recreatie, ondernemerschap, onderwijs en zorg.

750 woningen

10.500 m² onderwijs

30.000 m² commercieel

2025 planning startbouw

Over het project

Als onderdeel van de ontwikkeling van de Rivierzone wordt de voormalig Unilever R&D campus in Vlaardingen ontwikkeld tot een gemengde stadswijk met ruimte voor wonen, recreatie, ondernemerschap, onderwijs en zorg. Het voormalige hoofdgebouw wordt hierbij getransformeerd naar een mix van wonen, werken en ontspannen. Door het gebied vrijwel volledig autovrij te maken met parkeren aan de randen, ontstaat een aangenaam verblijfsklimaat in de hoogwaardige openbare ruimte.

Duurzaamheid

Het gebied krijgt een eigen energiesysteem op basis van warmte en koudeopslag in centrale bronnen in de grond. Alle gebruikers in het gebied worden hierop aangesloten. Door transformatie van een aantal karakteristieke gebouwen in het gebied wordt materiaalgebruik beperkt. Sloop gebeurt op een circulaire manier.

In de openbare ruimte wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande materialen die al in het gebied aanwezig zijn, zoals stelcomplaten. Dit draagt bij aan het behoud van de ruige sfeer die kenmerkend is voor het gebied. De openbare ruimte draagt bij aan waterretentie en door vergroening wordt de biodiversiteit gestimuleerd en hittestress beperkt.

Maatschappelijke impact

Leyten zet in op een gemengde stadswijk: door het realiseren van sociale huur en een aanzienlijk deel middenhuur is er plaats voor verschillende inkomensgroepen. Ondernemers krijgen de kans om er te pionieren en zich samen met het gebied verder te ontwikkelen.

Met zo’n 320 tijdelijke woningen voor een periode van zo’n vijftien jaar zijn veel starters geholpen. Om de leefbaarheid in het gebied te bevorderen helpt De Ontwikkelcombinatie een lokale maatschappelijk ondernemer die horeca, sport, kunst en cultuur in een tijdelijke setting ontwikkelt en stimuleert. Deze maatschappelijk ondernemer maakt maximaal gebruik van lokale leveranciers, kunstenaars, artiesten en bewoners die in de tijdelijke woningen gehuisvest zijn.