Duurzaam­heid

De maatschappelijke impact van ons werk is groot. En daarmee ook onze verantwoordelijkheid. Wij zijn ons daar zeer van bewust en zijn intrinsiek gemotiveerd om daar naar te handelen. Daarom hebben wij duurzaamheid een expliciet onderdeel gemaakt van onze strategie en dagelijkse bedrijfsvoering. Wij spannen ons maximaal in om onze impact op het milieu te verminderen én positief bij te dragen aan een groene en leefbare stad, zodat volgende generaties op kunnen groeien in een gezonde en plezierige leefomgeving. Daarmee wachten kan niet, want de gebouwde omgeving voor toekomstige generaties, wordt nu ontwikkeld.

Vanuit een integraal duurzaamheidsplan, op zowel project-, gebouw- en organisatieniveau, hebben wij onszelf concrete duurzaamheidsdoelstellingen gesteld met als hoofddoel om onze CO2-voetafdruk neutraal te maken volgens het Paris Proof principe. Omdat veel nog onbekend terrein is en wij nog niet alle kennis in huis hebben werken wij samen met onze (keten)partners. Ons duurzaamheidsplan is daarom een levend document waarin onze doelstellingen steeds scherper worden naar de stand van de technische ontwikkelingen.

In ons duurzaamheidsbeleid richten wij ons op de pijlers milieu, maatschappij en organisatie.

Milieu impact

Onze projecten en ons vastgoedbeleggingen moeten uiterlijk in 2050 Paris Proof zijn. Ons vertrekpunt is om de CO2-voetafdruk van al ons vastgoed inzichtelijk te maken. Om vervolgens per project en asset haalbare doelstellingen te formuleren en te monitoren voor de Paris Proof 2030 en 2050 doelstelling.
Wij zien ook het belang van natuur inclusief en circulair bouwen. Naast het bevorderen van biodiversiteit op flora en fauna, die met name binnenstedelijk van belang is, draagt groen ook bij aan de reductie van hittestress en draagt significant groen bij aan het geluk en gezondheid van bewoners en omwonenden. Door zoveel mogelijk circulair te bouwen en te putten uit hernieuwbare grondstoffen wordt verdere uitputting van de aarde zo veel mogelijk beperkt.

Maatschappelijke impact

De gebouwde omgeving is onderdeel van de maatschappij en heeft direct invloed op de gebruikers. Hierdoor investeren wij in de leefbaarheid van buurten. Daarnaast wordt er in 2024 een stichting opgericht welke initiatieven zal ondersteunen in groot Rotterdam en welke bijdragen aan ontwikkeling van bewoners van de stad.

Organisatorische impact

Wij geloven dat je de beste resultaten haalt met een inclusieve organisatie, tevreden stakeholders. Daarnaast rapporteren we transparant de voortgang van ons duurzaamheidsplan, dit doen wij zowel intern als extern. Onze impact meten wij door concrete doelstellingen te formuleren, ieder kwartaal te meten en vervolgens te rapporteren. Hierdoor kunnen wij snel bijsturen om de tussendoelstellingen te behalen en uiteindelijk de einddoelstellingen in 2050.