Cambuur – Nieuw Oud Oost

Leeuwarden

Projectontwikkeling

Architecten

DAAD Architecten BV

Samen met de gemeente en stakeholders wordt het stadion van SC Cambuur en de naastgelegen velden van VV Leeuwarden ontwikkeld tot een groene woonwijk met een gevarieerd programma van appartementen en grondgebonden woningen.

550 woningen

2025 geplande startbouw

Over het project

Na de voltooiing van het nieuwe stadion voor SC Cambuur in 2024 zal het huidige stadion vrijkomen voor de ontwikkeling van de nieuwe buurt Cambuur Nieuw Oud Oost. Het huidige Cambuurstadion is sinds 2010 in bezit van Leyten. Samen met de gemeente en stakeholders wordt het stadion en de naastgelegen velden van VV Leeuwarden ontwikkeld tot een gevarieerde, groene woonwijk met een gevarieerd aanbod van appartementen en grondgebonden woningen.

De contouren van het oude stadion en de historie van de plek zullen worden gekoesterd. Het voormalige terrein van VV Leeuwarden wordt een groen en openbaar parklandschap waarin woonblokken liggen. Het autovrije parklandschap legt in de toekomst een verbinding tussen het Cambuurplein, de verschillende woonblokken in het park en met omliggende buurten.

Duurzaamheid

Het park staat centraal in de duurzaamheidsambitie van Nieuw Oud Oost. Een bewuste aanleg van gras- en plantensoorten zorgt voor de juiste habitat voor inheemse dieren, insecten en plantensoorten. Een ruime waterpartij kan overtollig regenwater opvangen en het oppervlaktewater en de groene inrichting voorkomen hittestress.

Maatschappelijke impact

Het nieuwe woonpark legt verschillende verbindingen voor voetgangers en fietsers met de omliggende buurten. Zo ontstaat er een fijnmazige en toegankelijke buurt waarin ontmoetingen centraal staan. De huidige maatschappelijke voorziening aan de Insulindestraat krijgt een nieuwe plek aan het Cambuurplein.

In Nieuw Oud Oost wordt bewegen gestimuleerd. Parkeren kan aan de binnenzijde van de woonblokken of in de centrale mobilitieitshub. Het centrale park wordt autovrij en waardoor wandelen of fietsen voorrang krijgt. Daarnaast worden er in het park sport- en recreatievoorzieningen aangelegd die uitnodigen om samen te bewegen en te sporten.