Groot Klimmendaal

Arnhem

Projectontwikkeling

Architect

RROG Stedenbouw en Landschap

Partner

Trebbe

In de lommerrijke omgeving van Groot Klimmendaal en Mariendael in Arnhem, ontwikkelen Leyten en Trebbe een compact woonmilieu. Hierbij worden honderd woningen zorgvuldig ingepast binnen de bestaande bosstructuur.

100 woningen

2026 planning startbouw

Over het project

In de lommerrijke omgeving van Groot Klimmendaal en Mariendael in Arnhem, ontwikkelen Leyten en Trebbe een compact woonmilieu. Hierbij worden honderd woningen zorgvuldig ingepast binnen de bestaande bosstructuur. Het plan bestaat uit twee appartementengebouwen met sociale huur en koopappartementen plus een aantal eengezinswoningen.

Het landschapsontwerp zet in op behoud en versterking van de bestaande groenstructuur, waarbij het bebouwde oppervlak niet wordt vergroot maar het aandeel groen in het gebied toeneemt. Parkeren gebeurt uit het zicht of net buiten het plangebied, waardoor de openbare ruimte zo veel mogelijk autovrij blijft en zo uitnodigt tot gebruik.

Duurzaamheid

Binnen de gebiedsontwikkeling wordt ingezet op versterking van de bestaande groenstructuur en biodiversiteit: zowel in het landschapsontwerp als door geplaatste voorzieningen in de woningen, zoals nestkasten voor vleermuizen. Voor duurzame energieopwekking wordt ingezet op warmte- koudeopslag in de bodem. Bij realisatie heeft het beperken van de stikstofdepositie en het verlagen van de MPG prioriteit.

Maatschappelijke impact

Door het landschap zo veel mogelijk autovrij te maken ontstaat er een veilig en bruikbaar openbaar gebied dat dient als ontmoetingsplaats en speelplek. Collectieve ruimtes binnen de appartementengebouwen zorgen voor ontmoeting op kleinere schaal. Het delen van voorzieningen, zoals een fietsenstalling of een plek om je mountainbike af te spoelen, dragen bij aan de sociale cohesie tussen bewoners. Sociale huurders mengen zo met eigenaren van (duurdere) koopwoningen waardoor een inclusieve wijk ontstaat. In de tijdelijke situatie wordt gezocht naar een invulling met woningen voor jongeren en mensen met een afstand tot de maatschappij.