Restauratie van een Rotterdams icoon

In de periode 1928-1934 werd het Ungerpleincomplex aan de Schiekade gerealiseerd naar een ontwerp van architect Jo van den Broek in samenwerking met Heinrich Leppla, gebaseerd op de principes van het Nieuwe Bouwen. Onderdeel van het complex is de Ungerpleinflat op de hoek van de Schiekade en het toen gerealiseerde Ungerplein. Voor de financiering van de bouw van de torenflat door aannemer Van Vliet en Van Dulst werd de 1e Rotterdamse flatbouwmaatschappij NV opgericht. De torenflat was na oplevering met 43 meter vermoedelijk het hoogste woongebouw van Europa.

Sinds de jaren zestig is het flatgebouw in gebruik als kantoor. Het oorspronkelijke gevelbeeld is door de jaren heen sterk veranderd o.a. doordat de stalen vensterpuien zijn vervangen door kunststof kozijnen met spiegelglas en achterstallig onderhoud.

Eind 2021 heeft Leyten het grotendeels leegstaande Rijksmonument aangekocht met als doel om het gebouw volledig te restaureren en de woonfunctie terug te brengen. In het afgelopen jaar is met de gemeente en Hylkema Erfgoed intensief samengewerkt om het renovatieplan vorm te geven. Inmiddels is de omgevingsvergunning verleend en zal volgens planning in maart 2023 de renovatie starten. Oplevering van de 49 huurappartementen zal eind dit jaar plaatsvinden. Negentig jaar na de eerste oplevering zal dit Rotterdamse icoon in zijn oorspronkelijke verschijning de Rotterdamse skyline sieren, zeker niet meer als de hoogste woontoren maar wel als de oudste.