Bestemmingsplan Zomerhofkwartier (ZOHO) door de gemeenteraad vastgesteld

Bestemmingsplan Zomerhofkwartier (ZOHO) door de gemeenteraad vastgesteld

Het bestemmingsplan Zomerhofkwartier (ZOHO) is afgelopen donderdag (25 april)  met een ruime meerderheid door de Rotterdamse gemeenteraad vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt de transformatie van het gebied mogelijk, waarbij ZOHO zal veranderen van een voornamelijk kantoor- en bedrijvengebied in een levendige en inclusieve stadsbuurt.

In ZOHO komen circa 600 woningen, waarvan 30 procent sociale huurwoningen en 20 procent middeldure huur. Daarnaast is er ruimte voor creatieve ondernemers en kleinschalige maakbedrijven, een buurtwinkel, maatschappelijke voorzieningen, horeca en een mobiliteitshub voor auto’s en deelvervoer.

Duurzaamheid en vergroening staan centraal in ZOHO. Het nieuw daklandschap en de groene inrichting maken ZOHO natuur-inclusief en klimaatadaptief. Het Zomerhofplein wordt het groene hart van de buurt met ruimte voor sporten en bewegen met openbare overdekte sporthal en toegang tot het groene daklandschap. De wijk wordt een levendige schakel tussen de binnenstad en het Oude Noorden.

 

Omgevingsvergunning voor twee kavels

Naast het bestemmingsplan is ook de omgevingsvergunning verleend voor de bouw van kavel 1.0 en kavel 4.0 van ZOHO. Hier komen 300 woningen, horeca, ruimte voor commerciële functies en maatschappelijke voorzieningen. In kavel 1.0 wordt ook de centrale mobiliteitshub voor heel ZOHO gerealiseerd. De woningen vallen in het sociale huur-, middenhuur- en koopsegment.

Voor meer informatie en nieuws, kijk op ziejeinzoho .