Leyten&Trebbe en gemeente Hengelo ondertekenen realisatieovereenkomst Campus Driene

Campus Driene wordt een nieuwe woonwijk met ruim 300 woningen, scholen en sportfaciliteiten. Het woonprogramma is breed met sociale huur, middeldure huur en koop, vrije sector huur en koop, zorgwoningen en woonwagenstandplaatsen. Het bebouwingspercentage van het gebied blijft onder de 25% waarmee het een zeer groene woonwijk wordt. De eerste…

Campus Driene wordt een nieuwe woonwijk met ruim 300 woningen, scholen en sportfaciliteiten. Het woonprogramma is breed met sociale huur, middeldure huur en koop, vrije sector huur en koop, zorgwoningen en woonwagenstandplaatsen.

Het bebouwingspercentage van het gebied blijft onder de 25% waarmee het een zeer groene woonwijk wordt.

De eerste fase van het plan omvat ruim 170 woningen, uitgaande van een voortvarend vergunningstraject zou startbouw eind 2025 kunnen plaatsvinden. In 2023 zijn de eerste bewoners in het gebied al komen wonen in 200 tijdelijke woningen welke Trebbe en Leyten hebben gerealiseerd voor woningcorporatie Welbions. Uiterlijk in 2033 zullen deze woningen plaatsmaken voor permanente woningen waarmee de laatste fase van het plan tot uitvoering kan worden gebracht. Leyten en Trebbe blijven als belegger in ruim 50 van de middeldure huurwoningen langjarig gecommitteerd aan het gebied.

De gemeente Hengelo heeft vanuit de regeling Woningbouwimpuls van het Ministerie van Binnenlandse Zaken een subsidie van ruim 1 miljoen euro ontvangen voor Campus Driene. De subsidie is bedoeld om een bijdrage te leveren aan het versnellen van de woningbouw en het realiseren van voldoende betaalbare woningen voor starters en mensen met een middeninkomen.