Bestemmingsplan District U onherroepelijk

Bestemmingsplan District U onherroepelijk

Het bestemmingsplan voor Maaswijk-West in Vlaardingen heeft groen licht gekregen van de Raad van State. Dit betekent dat de belangrijkste randvoorwaarde voor de ontwikkeling District U nu definitief is en de bouwplannen kunnen worden uitgevoerd.

Het nieuwe bestemmingsplan maakt ruimte voor een nieuwe stadswijk met 805 woningen, onderwijsfaciliteiten, 180 zorgwoningen, horecagelegenheden en diverse maatschappelijke voorzieningen.

De Ontwikkelcombinatie Adrighem Group – Leyten (ALV) heeft al een aantal plannen in voorbereiding, maar kan nu ook fysiek aan de slag met de ontwikkeling en realisatie van het voormalig Unilever-terrein. De eerste woningen zullen naar verwachting al in oktober 2024 beschikbaar komen voor verkoop.

District U vormt een cruciaal onderdeel van de bredere gebiedsontwikkeling van de Rivierzone. Door deze ontwikkelingen wil Vlaardingen niet alleen de band met de rivier versterken, maar ook tegemoetkomen aan de groeiende behoefte aan woningen in de stad.

Met het onherroepelijke bestemmingsplan is de weg vrijgemaakt voor een veelbelovende toekomst voor Maaswijk-West en Vlaardingen als geheel.