Albeda en Lentiz tekenen voor vestiging scholen in District U

Een belangrijk moment! ALV heeft afspraken gemaakt met Albeda, Lentiz en de gemeente Vlaardingen om een onderwijsgebouw van maximaal 10.500 m² te gaan realiseren in District U waar beide onderwijsinstellingen zich zullen gaan vestigen.

In het gebouw zullen Albeda en Lentiz samen zorgen voor onderwijs met een doorlopende leerlijn, hiermee wordt de lesstof goed afgestemd zodat de overgang van het voortgezet onderwijs naar het beroepsonderwijs optimaal kan verlopen.

Wethouder Jacky Silos: “Vlaardingen zet zich graag in voor jongeren die naar het (voorbereidend) middelbaar beroepsonderwijs gaan. Krachtig beroepsonderwijs biedt hen een goed toekomstperspectief. We zijn daarom ook heel blij dat we met Albeda en Lentiz gezamenlijk een campus neer kunnen zetten om dit onderwijs voor de regio te versterken.”

District U wordt een echte stadswijk en het succes van de wijk hangt mede samen met een goede diversiteit aan programma. In District U zal straks gewoond, gewerkt, gerecreëerd en, met de komst van Albeda en Lentiz, ook geleerd worden!

District U is een ontwikkeling van ALV, een samenwerking tussen Van Adrighem en Leyten.